Skip to the main content
Photo from unsplash: marek-okon-WScpndZFrOM-unsplash_trqbmo

Terug naar de Basis: Programmeerfundamenten voor Data Engineering, DevOps en Cloud Engineering in Python & Scala

Written on October 26, 2023 by Rab Mattummal.

5 min read
––– views
Read in English

Terug naar de Basis: Programmeerfundamenten voor Data Engineering, DevOps en Cloud Engineering

In het voortdurend evoluerende landschap van data engineering, DevOps en cloud engineering is het gemakkelijk om te verdwalen in de complexiteit van tools, platforms en frameworks. Toch is het cruciaal om te onthouden dat de fundamentele programmeerprincipes de basis vormen van deze domeinen. In deze journal zullen we deze essentiële programmeerfundamenten verkennen en begrijpen waarom ze zo belangrijk zijn voor uw Python- en Scala-projecten.

De Rol van Fundamenten

Fundamenten zijn als het fundament van een gebouw. Ze bieden stabiliteit, structuur en een basis voor alles wat daarna komt. In data engineering, DevOps en cloud engineering zijn programmeerfundamenten even essentieel. Ze zorgen ervoor dat uw projecten robuust, onderhoudsvriendelijk en schaalbaar zijn. Hier zijn enkele belangrijke programmeerfundamenten om in gedachten te houden:

1. Schone Code

Schone code is het kenmerk van een bekwame engineer. Het omvat het schrijven van code die gemakkelijk te lezen, te begrijpen en te onderhouden is. Het volgen van codeconventies en het goed organiseren van uw codebasis is de eerste stap om schone code te bereiken. In Python kan dit betekenen dat u zich houdt aan de richtlijnen van PEP 8, terwijl Scala-ontwikkelaars zich kunnen concentreren op consistente naamgevingsconventies en stijl.

# Python Voorbeeld
def bereken_gemiddelde(getallen):
  totaal = sum(getallen)
  aantal = len(getallen)
  return totaal / aantal
// Scala Voorbeeld
def berekenGemiddelde(getallen: List[Double]): Double = {
 val totaal = getallen.sum
 val aantal = getallen.length
 totaal / aantal
}

2. Documentatie

Duidelijke en beknopte documentatie is essentieel voor het inwerken van nieuwe teamleden en het onderhouden van bestaande projecten. In data engineering, DevOps en cloud engineering is dit nog belangrijker, omdat uw codebase interageert met verschillende systemen en API's. Goede documentatie zorgt ervoor dat iedereen die aan het project werkt, het doel, de functionaliteit en het gebruik ervan kan begrijpen.

<!-- Markdown Voorbeeld -->
 
## Bereken Gemiddelde
 
Deze functie neemt een lijst met getallen en retourneert hun gemiddelde.
 
- `getallen` (Lijst): Een lijst met getallen.
 
Retourneert:
 
- `gemiddelde` (float): Het gemiddelde van de ingevoerde getallen.

3. Modulariteit

In grote en complexe projecten is modulariteit essentieel. Het houdt in dat u uw code opbreekt in kleinere, op zichzelf staande modules of functies. Dit maakt uw code gemakkelijker te testen, te onderhouden en te schalen. In Python en Scala kunt u gebruikmaken van het concept van modules en pakketten om modulariteit te bereiken.

# Python Voorbeeld
# mathematische_operaties.py
def optellen(a, b):
  return a + b
 
def aftrekken(a, b):
  return a - b
 
# hoofd.py
from mathematische_operaties import optellen, aftrekken
 
resultaat = optellen(5, 3)
// Scala Voorbeeld
// MathematischeOperaties.scala
object MathematischeOperaties {
 def optellen(a: Int, b: Int): Int = a + b
 def aftrekken(a: Int, b: Int): Int = a - b
}
 
// Hoofd.scala
object Hoofd extends App {
 val resultaat = MathematischeOperaties.optellen(5, 3)
}

4. Foutafhandeling

In echte projecten zijn fouten onvermijdelijk. Effectieve foutafhandeling is cruciaal voor data engineering en DevOps taken, aangezien één enkele storing kan leiden tot cascaderende effecten. Python en Scala bieden mechanismen om fouten op een elegante manier af te handelen, zodat uw systemen robuust en betrouwbaar blijven.

# Python Voorbeeld
try:
  resultaat = delen(10, 0)
except ZeroDivisionError:
  print("Fout: Deling door nul.")
  resultaat = None
 
# Scala Voorbeeld
val resultaat = try {
 delen(10, 0)
} catch {
 case _: ArithmeticException =>
  println("Fout: Deling door nul.")
  None
}

5. Efficiëntie

Efficiëntie gaat niet alleen over het schrijven van werkende code; het gaat erom code te schrijven die goed presteert. In data engineering en cloud engineering, waar grootschalige gegevensverwerking gebruikelijk is, kan inefficiënte code leiden tot prestatieproblemen. Het profileren van uw code, het optimaliseren van algoritmen en het minimaliseren van het gebruik van middelen is essentieel.

# Python Voorbeeld
from datetime import datetime
 
starttijd = datetime.now()
# Te optimaliseren code
eindtijd = datetime.now()
uitvoeringstijd = eindtijd - starttijd
print(f"Uitvoeringstijd: {uitvoeringstijd}")
// Scala Voorbeeld
val starttijd = System.nanoTime
// Te optimaliseren code
val eindtijd = System.nanoTime
val uitvoeringstijd = (eindtijd - starttijd) / 1e6 // Milliseconden
println(s"Uitvoeringstijd: $uitvoeringstijd ms")

6. Versiebeheer

Versiebeheersystemen zoals Git zijn onmisbaar voor samenwerking, het bij

houden van wijzigingen en het herstellen van eerdere versies van uw code. Zowel Python als Scala kunnen naadloos worden geïntegreerd met Git, waardoor u de voordelen van versiebeheer kunt benutten.

# Git Voorbeeld (Opdrachtregel)
# Maak een nieuw Git-repository
git init
 
# Voeg bestanden toe aan het repository
git add .
 
# Commit wijzigingen
git commit -m "Eerste commit"
 
# Push naar een externe repository
git push origin hoofdtak

7. Testen

Het testen van uw code is van cruciaal belang om fouten op te sporen en ervoor te zorgen dat uw applicatie betrouwbaar is. Zowel Python als Scala bieden testframeworks en bibliotheken om een gestructureerde aanpak van testen te vergemakkelijken.

# Python Voorbeeld (gebruikmakend van pytest)
# test_mathematische_operaties.py
def test_optellen():
  assert optellen(5, 3) == 8
 
def test_aftrekken():
  assert aftrekken(5, 3) == 2
// Scala Voorbeeld (gebruikmakend van ScalaTest)
// MathematischeOperatiesSpec.scala
class MathematischeOperatiesSpec extends FlatSpec {
 "Optellen" should "correct optellen" in {
  assert(MathematischeOperaties.optellen(5, 3) == 8)
 }
 
 "Aftrekken" should "correct aftrekken" in {
  assert(MathematischeOperaties.aftrekken(5, 3) == 2)
 }
}

Conclusie

Of u nu werkt aan Python- of Scala-projecten in data engineering, DevOps of cloud engineering, houd deze fundamenten in gedachten. Door dit te doen, bouwt u een solide basis die ervoor zorgt dat uw projecten efficiënt, onderhoudsvriendelijk en succesvol zijn.

Heeft u ervaringen waarin programmeerfundamenten een aanzienlijke invloed hebben gehad op uw projecten? Deel uw gedachten en inzichten in de reacties hieronder.

Tweet this article

Liking it?

Don't overlook this opportunity. Receive an email notification each time I make a post, and rest assured, there won't be any spam.

Subscribe