Skip to the main content
Photo from unsplash: btb-rem-em_jt4lce

Terug naar de Basis: Begrip van Data Engineering met Python

Written on November 06, 2023 by Rab Mattummal.

3 min read
––– views
Read in English

Inleiding

Beginnen aan de reis van data engineering met Python is een spannende onderneming. In deze gids behandelen we enkele fundamentele concepten en bieden we praktische voorbeelden om je begrip te versterken.

Waarom Python voor Data Engineering?

Python is een favoriete taal geworden voor data engineering vanwege zijn eenvoud, leesbaarheid en een rijk ecosysteem van bibliotheken. Het stelt data engineers in staat om verschillende taken efficiënt uit te voeren.

Gegevensrepresentatie en Manipulatie

Lijsten en Dictionaries

In Python zijn lijsten en dictionaries veelzijdige gegevensstructuren. Lijsten stellen je in staat om geordende verzamelingen op te slaan en te manipuleren, terwijl dictionaries handig zijn voor het opslaan van sleutel-waardeparen.

# Voorbeeld van een lijst
fruit = ['appel', 'banaan', 'sinaasappel']
 
# Voorbeeld van een dictionary
persoon = {'naam': 'Jan', 'leeftijd': 30, 'stad': 'New York'}

Pandas-bibliotheek

De Pandas-bibliotheek is een krachtig instrument voor gegevensmanipulatie en -analyse. Het introduceert het DataFrame, een tweedimensionale tabel, dat vooral handig is voor het werken met gestructureerde gegevens.

import pandas as pd
 
# Creëren van een DataFrame
gegevens = {'Naam': ['Alice', 'Bob', 'Charlie'],
      'Leeftijd': [25, 30, 22]}
df = pd.DataFrame(gegevens)

Gegevensverwerking

Bestanden Lezen en Schrijven

Python biedt verschillende bibliotheken voor het lezen en schrijven van verschillende bestandsindelingen. Gebruik bijvoorbeeld de csv-module voor CSV-bestanden of de pandas-bibliotheek voor Excel-bestanden.

# Lezen van een CSV-bestand
import csv
 
with open('data.csv', 'r') as bestand:
  lezer = csv.lezer(bestand)
  for rij in lezer:
    print(rij)

ETL (Extract, Transform, Load) Proces

Het ETL-proces is fundamenteel in data engineering. Python vereenvoudigt dit proces met bibliotheken zoals pandas voor transformaties en SQLalchemy voor database-interacties.

# Voorbeeld van gegevenstransformatie met pandas
df['Geboortejaar'] = 2023 - df['Leeftijd']

Gegevensopslag

SQLite Database

Voor kleinere projecten is SQLite een lichte, ingebedde database die Python direct ondersteunt.

import sqlite3
 
# Verbinden met SQLite-database
conn = sqlite3.connect('voorbeeld.db')

BigQuery met Google Cloud

Voor grotere projecten en oplossingen in de cloud integreert Python naadloos met Google Cloud's BigQuery, waardoor efficiënte verwerking van enorme datasets mogelijk is.

from google.cloud import bigquery
 
# Verbinden met BigQuery
client = bigquery.Client()

Conclusie

Deze korte gids krabt aan het oppervlak van data engineering met Python. Naarmate je dieper ingaat, ontdek je een uitgestrekt landschap van tools en technieken om gegevens effectief te verwerken, op te slaan en te analyseren. Veel programmeerplezier!

Tweet this article

Liking it?

Don't overlook this opportunity. Receive an email notification each time I make a post, and rest assured, there won't be any spam.

Subscribe